Ajakirjade reklaam

Reklaamijatele

Logi valikud:

Ajakirja parameetrid: A4, täisvärv, 60 lehekülge, kinnitus - kirjaklamber, kaas - valikulakk.
Ajakirja väljaandmise ajakava: kord kvartalis

Aastal 2021 ilmub ajakirja Kartulisüsteem 4 numbrit.

Nr 1 väljalaskekuupäev: 25. veebruar, esitamise tähtaeg: 8. veebruar
Nr 2 väljaandmise kuupäev: 2. juuni, materjalide esitamise tähtaeg: kuni 16. maini
Nr 3 väljalaskekuupäev: 8. september, materjalide esitamise tähtaeg: kuni 23. augustini
Nr 4 väljaandmise kuupäev: 19. november, materjalide esitamise tähtaeg: enne 1. novembrit

Ajakirja tiraaž: alates 2500 eksemplarist.

Koostööks kirjutage meile

Teave ja analüütiline piirkondadevaheline ajakiri "Kartulisüsteem"

Ajakirja registreerib kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massikommunikatsiooni järelevalve föderaalne teenistus

Sertifikaat PI nr FS77-35134