Pühapäeval, 24. septembril 2023

Juriidiline teave

Käesolevat isikuandmete töötlemise poliitikat (edaspidi "poliitika") kohaldatakse kogu teabe suhtes, mida AGROTRADE LLC, TIN 5262097334 (edaspidi "Saidi haldamine") võib kasutaja kohta saada, kui ta kasutab saiti https: // potatosystem.ru/ (edaspidi "sait"), saidi teenused, teenused, programmid ja tooted (edaspidi "teenused"). Kasutaja nõusolek isikuandmete edastamiseks, mille ta on andnud vastavalt käesolevale poliitikale ühe teenuse kasutamise osana, kehtib kõigi saidi teenuste kohta.

Saiditeenuste kasutamine tähendab kasutaja tingimusteta nõusolekut käesoleva poliitikaga ja selles täpsustatud isikliku teabe töötlemise tingimusi; nende tingimustega mittenõustumisel peaks kasutaja hoiduma Saiditeenuste kasutamisest.

1. Kasutajate isiklik teave, mida saidi administratsioon võtab vastu ja töötleb.

1.1. Selle poliitika raames tähendab "isiklik kasutaja teave" järgmist:

1.1.1. Isikuandmed, mida kasutaja enda kohta iseseisvalt enda kohta andmete edastamisel saiditeenuste kasutamise käigus edastab, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmised kasutaja isikuandmed:

  • perekonnanimi, nimi, isanimi;
  • kontaktteave (e-posti aadress, kontakttelefoni number);

1.1.2. Andmed, mis kasutaja seadmesse installitud tarkvara abil automaatselt nende kasutamise käigus saiditeenustele üle kantakse, sealhulgas IP-aadress, teave küpsise kohta, teave kasutaja brauseri (või muu programmi, mis teenustele juurde pääseb) kohta, aeg juurdepääs, soovitud lehe aadress.

1.1.3. Muu teave kasutaja kohta, mille kogumine ja / või osutamine on Teenuste kasutamiseks vajalik.

1.2. See poliitika kehtib ainult saiditeenuste suhtes. Saidi administratsioon ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte saitide eest, millele kasutaja saab klõpsata Saidil saadaolevatel linkidel. Sellistel saitidel võib kasutaja koguda või nõuda muud isiklikku teavet ja teha võib muid toiminguid.

1.3. Saidi administratsioon ei kontrolli kasutajate esitatud isikliku teabe õigsust ega kontrolli nende õigusvõimet. Saidi administratsioon eeldab siiski, et kasutaja pakub registreerimisvormis pakutud probleemide kohta usaldusväärset ja piisavat isiklikku teavet ning hoiab seda teavet ajakohasena.

Kasutajate isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid.

2.1. Saidi administratsioon kogub ja säilitab ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud kasutajale teenuste osutamiseks.

2.2. Kasutaja isiklikku teavet saab kasutada järgmistel eesmärkidel:

2.2.1. Poole tuvastamine Saiditeenuste kasutamise raames;

2.2.2. Kasutajale isikupärastatud teenuste pakkumine;

2.2.3. Kasutaja teavitamine teda huvitavast küsimusest;

2.2.4. Vajadusel kasutajaga kontakteerumine, sealhulgas teadete, taotluste ja teabe saatmine seoses teenuste kasutamise, teenuste pakkumisega, samuti kasutaja taotluste ja rakenduste töötlemine;

2.2.5. Kvaliteedi parandamine teenuse kasutamise lihtsus, uute teenuste

2.2.6. Statistiliste ja muude anonüümsetel andmetel põhinevate uuringute läbiviimine.

2.2.7. Teabe pakkumine saidi ja selle partnerite muude pakkumiste kohta.

3. Kasutaja isikliku teabe töötlemise ja selle kolmandatele isikutele edastamise tingimused.

3.1. Saidi administratsioon salvestab kasutajate isiklikke andmeid vastavalt konkreetsete teenuste sise-eeskirjadele.

3.2. Kasutaja isikliku teabe osas hoitakse selle konfidentsiaalsust, välja arvatud juhtudel, kui kasutaja annab vabatahtlikult teavet enda kohta, et pääseda kõigile saidi kasutajatele juurde.

3.3. Saidi administratsioonil on õigus edastada kasutaja isiklikku teavet kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:

3.3.1. Kasutaja on selliste toimingutega selgesõnaliselt nõustunud;

3.3.2. Edastamine on vajalik osana konkreetse teenuse kasutamisest kasutaja poolt või kasutajale teenuste osutamiseks. Teatud teenuste kasutamisel nõustub kasutaja, et teatud osa tema isiklikust teabest muutub avalikult kättesaadavaks.

3.3.3. Üleviimise näevad ette Venemaa või muud riigiasutused seadusega kehtestatud korras;

3.3.4. Selline üleandmine toimub saidi (tervikuna või osaliselt) müügi või muul viisil õiguste üleandmise osana ning omandajale antakse üle kõik kohustused järgida käesoleva poliitika tingimusi omandaja saadud isikliku teabe osas;

3.4. Kasutajate isikuandmete töötlemisel juhindub saidi administratsioon 27.07.2006. juuli 152. aasta föderaalsest seadusest "Isikuandmete kohta" N XNUMX-FZ praeguses väljaandes taotluse esitamise ajal.

3.5. Ülalnimetatud isikuandmete töötlemine toimub isikuandmete segatud töötlemise teel (isikuandmete kogumine, süstematiseerimine, kogumine, säilitamine, täpsustamine (värskendamine, muutmine), kasutamine, depersonaliseerimine, blokeerimine, hävitamine).
Isikuandmete töötlemine võib toimuda nii automatiseerimisriistade abil kui ka ilma nende kasutamiseta (paberil).

4. Isikuandmete muutmine kasutaja poolt.

4.1. Kasutaja saab igal ajal muuta (uuendada, täiendada) tema esitatud isiklikku teavet või osa sellest.

4.2. Kasutaja saab ka tema edastatud isiklikud andmed tagasi võtta, kui ta on sellise taotluse saidi administratsioonile kirjaliku nõudega esitanud.

5. Kasutajate isikliku teabe kaitsmiseks kasutatavad meetmed.

5.1. Saidi administratsioon võtab kõik vajalikud meetmed kasutajate edastatud isikuandmete kaitsmiseks.

5.2. Juurdepääs isikuandmetele on kättesaadav ainult Saidi administratsiooni volitatud töötajatele, kolmandate osapoolte ettevõtete (st teenusepakkujate) volitatud töötajatele või äripartneritele.

5.3. Kõik saidi administratsiooni töötajad, kellel on juurdepääs isikuandmetele, peavad järgima eeskirju, mis tagavad isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kaitse. Teabe konfidentsiaalsuse tagamiseks ja isikuandmete kaitsmiseks toetab saidi administratsioon kõigi volitamata juurdepääsu vältimiseks vajalike meetmete võtmist.

5.4. Isikuandmete turvalisuse tagamine saavutatakse ka järgmiste meetmete abil:

  • isikuandmete töötlemist reguleerivate kohalike eeskirjade väljatöötamine ja kinnitamine;
  • tehniliste meetmete rakendamine, mis vähendavad isikuandmete turvalisuse ohtude realiseerumise tõenäosust;
  • infosüsteemide turbe seisundi perioodiliste kontrollide läbiviimine.

6. Privaatsuspoliitika muutmine. Kohaldatav õigus.

6.1. Saidi administratsioonil on õigus selles privaatsuseeskirjas muudatusi teha. Poliitika uus versioon jõustub selle saidil avaldamise hetkest, kui poliitika uus versioon ei sätesta teisiti.

6.2. Selle poliitika suhtes kehtivad Vene Föderatsiooni kehtivad õigusaktid ning kasutaja ja saidi administratsiooni vahelised suhted, mis tekivad seoses poliitika kohaldamisega isikuandmete töötlemisele.

7. Tagasiside. Küsimused ja ettepanekud.

Kõigist selle poliitika kohta tehtud ettepanekutest või küsimustest tuleks saidi haldusele kirjalikult teatada.